Psykoterapia

Psykoterapia - hoitoa mielen ongelmiin.

Yksilöpsykoterapia

Psykoterapia on tavoitteellista ammatillista toimintaa. Psykoterapiassa on kyse jäsennellystä vuorovaikutuksellisesta prosessista asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Tavoitteena on poistaa tai lievittää mielenterveyden ongelmia, psyykkisiä häiriöitä ja näihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä asiakkaan valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan. Psykoterapia alkaa keskellä elämää ja myös päättyy sinne.

Traumapsykoterapia

Meillä kaikilla on traumoja, mutta kaikki emme ole traumatisoituneita. Traumaterapeuttisessa viitekehyksessä yhdistyvät monet eri lähestymistavat, mm. kehityspsykologia, psykodynaaminen teoria, kiintymyssuhdeteoria, kognitiiviset elementit ja psykobiologia.
Traumapsykoterapian tavoite voidaan kiteyttää pyrkimykseksi integraatiotoimintaan. Tavoite voi siten johdonmukaisesti ja pitkäjännitteisesti toteutuessaan johtaa persoonallisuuden eheytymiseen ja pysyvään paranemiseen.Samalla traumatisoitumista sisältävä menneisyys muodostuu kokonaisemmaksi historialliseksi kertomukseksi, jossa henkilökohtaiset merkitykset ja kokemusten vaikutukset nykyisyyden käyttäytymiseen ovat paremmin selvillä. Tämä mahdollistaa uudenlaisia toimintamalleja ja niiden myötä parempaa ja joustavampaa sopeutumista elämän vaihteleviin tilanteisiin.
Traumapsykoterapiaprosessi ei etene lineaarisesti tai kaavamaisesti. Jokainen henkilöhistoria on ainutkertainen.
Alkuun